طرح های فازمتری

مشهد
16 ساله

محمدجواد حسین زاده

عنوان طرح : تدریس نوین
کرج
14 ساله

مبینا ستاری

عنوان طرح : بدون فیلتر
قم
16 ساله

محمد مستقیمی

عنوان طرح : حذف سم آفلاتوکسین از منزل
تهران
15 ساله

نرگس حسینی

عنوان طرح : دردسرهای عظیم= سد معبر
مرند
15 ساله

مائده شاهی

عنوان طرح : فرهنگ شهروندی
بابل
13 ساله

محمدحسین خانگل زاده

عنوان طرح : بهتر شدن هوا
مبارکه
17 ساله

امیرعلی ایرانپور

عنوان طرح : بازیافت پارچه
بوشهر
14 ساله

هانیه بحرینی پور

عنوان طرح : مواد غذایی سالم، جامعه سالم
نجف آباد
17 ساله

محمد ابراهیم پاینده

عنوان طرح : کتاب های تست هوشمند
مشهد
13 ساله

ارشیا سعادتی

عنوان طرح : خلق شادی در جامعه
اصفهان
16 ساله

فاطمه خوانساری

عنوان طرح : سنا (سلامتی نعمت الهی)
شهرضا اصفهان
15 ساله

ریحانه قرشی

عنوان طرح : رستوران مهربانی
تهران-رباط کریم- شهرستان بهارستان
15 ساله

یگانه جعفری نژاد

عنوان طرح : کتابخانه جادویی
اصفهان
16 ساله

علی رضا نظام زاده

عنوان طرح : شبکه اینترنتی تی وی یا
مشهد
17 ساله

سید مرتضی محمودی

عنوان طرح : نرم افزار آیفا (آسان یاب فراغت ایران)
سبزوار
17 ساله

امیرپوریان عطائیان

عنوان طرح : جهش رایگان درسی برای همه
قم
17 ساله

ریحانه افشاریان

عنوان طرح : نامرئی
قوچان
13 ساله

فائزه صادقی

عنوان طرح : برق صلواتی !!
اصفهان
16 ساله

عمار کیخایی

عنوان طرح : تَکدا (راهی برای کاهش قطع درختان)
اصفهان
18 ساله

مریم امینی

عنوان طرح : همیار اقتصاد مقاومتی...
تهران
12 ساله

امیرعلی صابری

عنوان طرح : آشتی با کتاب
قوچان
14 ساله

فاطمه ساعدی

عنوان طرح : کتاب بازها
زرند
16 ساله

الناز محمدی

عنوان طرح : ذخیرۂ حیات
کرج
16 ساله

کیمیا رستمی

عنوان طرح : پناه بی پناه ( خودباوری و توانمند سازی زنان )
نظرآباد
14 ساله

مهسا شیری

عنوان طرح : سیستم پیگشیری از شیوع حشرات مزاحم سر
کرج
14 ساله

زهرا رمل محمره

عنوان طرح : تفکیک طلای سیاه
اصفهان
15 ساله

شیوا حداد

عنوان طرح : هیس!حال شاعران خوب نیس!
زنجان
16 ساله

فائزه وزیری تبار

عنوان طرح : هنرفروشی
یزد
18 ساله

علی محمودی هاشمی

عنوان طرح : آینده را انتخاب کن.
قم
17 ساله

فاطمه دهقان نصیری

عنوان طرح : آسا (آینده سازان ایران)
قم
13 ساله

مرضیه موسولو

عنوان طرح : آب را هدر ندهیم
اصفهان
17 ساله

مهدی قلیجایی

عنوان طرح : آغازی بر یک پایان (پایان کارتن خوابی و اعتیاد با دوری از اسراف)
مشهد
16 ساله

سید محمد و سید مرتضی نیکو

عنوان طرح : اپلیکیشن آچار فرانسه
قزوین
16 ساله

رقیه خدابخش

عنوان طرح : تابلوی متحرک شناسنامه کوچه
شیراز
16 ساله

سید امیررضا عصایی

عنوان طرح : پرواز در واقعیت مجازی
1 2 3 4
بازگشت به فاز