طرح های فازمتری

پیشوا
15 ساله

رقیه آرامی

عنوان طرح : بصا ( بازار صنایع دستی اینترنتی )
كرج
16 ساله

كيميا رستمي

عنوان طرح : " پناه بي پناه " (خودباوري و توانمند سازي زنان)
تبریز
16 ساله

حنانه افخم نیا

عنوان طرح : معلولینِ شاد
مشهد مقدس
17 ساله

سید محمد و مرتضی نیکو

عنوان طرح : فَست پارک
مشهد
16 ساله

نرگس صادقی

عنوان طرح : آسمان آبی زمین پاک
مشهد
16 ساله

پریسا مشرفی

عنوان طرح : زیبا تر شدن فضای سبز جنگل ها و رود خانه ها
اصفهان
17 ساله

علی رضا نظام زاده

عنوان طرح : بَیِنَ ؛ فرصت راهکارهای بهتر
اصفهان
16 ساله

فاطمه خوانساری

عنوان طرح : ناجی (نجات زمین نجات زندگی)
قم
16 ساله

محمد مستقیمی

عنوان طرح : بیستی ها
کرج
14 ساله

زهرا رمل محمره

عنوان طرح : حامیان ایرانیم با خرید کالای ایرانی
کلاله
16 ساله

مائده عطایی

عنوان طرح : برف پاک کن مغناطیسی
خمین
15 ساله

بهزاد بهرامی

عنوان طرح : کتاب تنها راه نجات از جهل مرکب و تنهایی
مشهد
13 ساله

ارشیا سعادتی

عنوان طرح : جلوگیری از تصادفات جاده ای
مشهد مقدس
15 ساله

ماهان قبولی

عنوان طرح : نِکا(نرم افزار کالای ایرانی)
زنجان
17 ساله

امیرحسین طاهری

عنوان طرح : کالای با کیفیت ایرانی بخریم
تهران
14 ساله

علی کفتری

عنوان طرح : کاغذ سنگی بیشتر درخت بیشتر
ارومیه،سلماس
16 ساله

جواد شیخ کانلوی میلان

عنوان طرح : به نابینایان کمک کنیم
1
بازگشت به فاز