سبا یاریقلی

433

عنوان طرح : اپلیکیشن خدمات درمانی مخصوص موبایل طراحی و بسازیم.

خلاصه :
این اپلیکیشن برای تسهیل رابطه ی بین بیمار و پزشک طراحی می شود.

توضیح :
گاهی خوددرمانی یا عدم داشتن اطلاعات کافی در مورد بیماری باعث ایجاد معضلاتی می شود از این رو اپلیکیشن ما امکان جست و جو پزشک ها با تخصص مربوط به بیماری فرد مراجعه کننده و رساندن آن از طریق راه های راحت و سریع بعد از انتخاب خود بیمار به پزشک را فراهم می سازد و همچنین باید این نکته را اضافه کرد که در اپلیکیشن امکان درمان خانگی با توضیح بیماری و راهکار های درمانی توسط دارو های گیاهی یا شیمیایی با توضیح خود دارو و همچنین فواید و عوارض با مسولیت خود بیمار داده می شود و برای کسب اعتبار و درآمد زایی این تدبیر شده که به ازای تبلیغ برای شرکت های با اعتبار و همینطور گرفتن درصدی از حق ویزیت پزشک که به ازای هر سی بیماری که از اپلیکیشن به آن دکتر معرفی شده و درصدی تخفیف نیز به بیمار داده شده، به ما بدهند و نکته ی مهم این است که ما هیچ پولی از مردم بابت استفاده از این اپلیکیشن دریافت نمی کنیم.

سبا یاریقلی

نام و نام خانوادگی سبا یاریقلی
شهر تهران
سن 13
بازگشت به طرح ها