سجاد محمدی

9

عنوان طرح : کتاب موتوری!

خلاصه :
طرحی که فاصله کتاب تا خانه را به یک تماس کاهش می دهد.

توضیح :
این بار به جای پیتزا می خواهیم کتاب رو موتوری کنیم. بارگذاری اطلاعات کتاب ها در سایت خرید راحت تحویل سریع این طرح در مرحله اول کتابفروشی هایی که توانایی پشتیبانی دارند را گزینش و سپس اطلاعات کتاب های موجود را در سایت آپلود می کند. متقاضی می تواند با مراجعه به سایت یا تماس به شماره ی ذکر شده می تواند در اسرع وقت کتاب سفارشی خود را تحویل بگیرد. هدف کلی این طرح نزدیک کردن فاصله کتابفروشی به خانه و در نهایت کتابخوانی بیشتر است.

سجاد محمدی

نام و نام خانوادگی سجاد محمدی
شهر قزوین
سن 14
بازگشت به طرح ها