محمد یزدانی

7

عنوان طرح : بازگشت زباله ها

خلاصه :
بازگرداندن زباله یا پوسته ی هر کالا به کارخانه سازنده آن برای بازیافت و استفاده مجدد در همان کارخانه

توضیح :
ما میتوانیم زباله ی هر خوراکی از جمله پوسته ی بستنی ها،کیک ها و.... یا قوطی و بطری نوشیدنی ها یا مواد غیر خوراکی که در کل میتواند پلاستیکی،کاغذی فلزی،چوبی یا هر چیز دیگری که باشد را به کارخانه سازنده آن ماده برگردانیم تا با بازیافت آن دوباره برای اجناس همان کارخانه استفاده شود.این کار میتواند به شکل قابل توجهی تولید زباله را کاهش دهد و با راه اندازی یک کارخانه بازیافت کوچک در کنار هر کارخانه بزرگ اشتغال زیادی هم ایجاد شود. و اما جمع آوری زباله ها:برای جمع آوری زباله ها میتوان اتاقک هایی را در سطح شهر گذاشت تا مردم به آنها مراجعه کرده و زباله های خود را تحویل بدهند یا با هماهنگی میان کارخانه ها و مغازه دار ها،زباله ها تحویل مغازه مربوطه ی آن کالا داده شود و کارخانه از مغازه آنرا تحویل بگیرد. برای تشویق مردم هم به اینکار میتوان جایزه هایی درنظر گرفته شود تا مردم با شوق این زباله هارا باز گردانند

محمد یزدانی

نام و نام خانوادگی محمد یزدانی
شهر اهواز
سن 17
بازگشت به طرح ها