كيميا رستمي

320

عنوان طرح : " پناه بي پناه " (خودباوري و توانمند سازي زنان)

خلاصه :
توانمند سازي زنان سرپرست خانوار با هدف بهره وري از پتانسيل آنان جهت كاهش آسيب ها با رويكرد خودكفايي.

توضیح :
امروزه مسائل و مشكلات زنان سرپرست خانوار ، يكي از معضلات اجتماعي شمرده مي شود، اگر نگاهي به اطراف خود بياندازيم و نزديك ترين مثال محيط اطرافمان را بزنيم ؛ شاهد زنان و دختراني در مترو هستيم كه براي بقاي زندگي خود مجبور به فروختن اجناس در ايستگاه هاي مترو هستند، كه اين سبك امرار معاش مشكلاتي را هم به همراه دارد. تا چه زماني مي توانيم از كنار اين مسئله بسادگي بگذريم ... بهتر است توجه و نگاهي مدبرانه به اين مسئله داشته باشيم و به فكر راه حلي اساسي براي استفاده بهينه از پتانسيل و توانمندي اين بي پناهان ، كه مورد كم لطفي اغلب مردم قرار مي گيرند، باشيم و مكان مناسب و امني براي آنها در نظر بگيريم. -مراحل اجرايي ايده: گام اول با گرفتن استعلام از سازمان فرهنگي هنري شهرداري ، شروع مي شود كه يك فضايي در اختيار قرار بگيرد. به طور مثال (يك سالن يا يك خانه ) جهت اجرا شدن كار ، در مرحله بعدي فراخوان عضويت "زنان سرپرست خانوار نيازمند" داده مي شود، تا جذب اين برنامه شوند. - اجرا شدن كار با تشكيل كلاس هاي : ١) آموزشي اعم از :( فرزندپروري ، تربيتي ، مشاوره اي و ... ) ٢) كلاس هاي مهارتي براي ايجاد شغل و كارافريني مانند ( يادگيري يك هنر ، صنعت ، ايجاد انگيزه در جهت ديده شدن استعداد نهفته در زنان ). با انجام پروسه ي اين كلاس ها ، زنان با اعتماد به نفس بيشتر و انگيزه ي بالاتر به خودكفايي در اين مرحله مي رسند و در نهايت به مراكز كار ، كارگاه هاي توليدي ، نمايشگاه هاي شهرداري و ... ارجاع داده مي شوند و در حين اجراي اين فعاليت ها، كلاس هايي هم در ارتباط با بحث هاي آزاد و شنيده شدن حرف ها و دغدغه زنان تشكيل مي شود كه بخشي از فشارهاي روحي و رواني كه همواره همراه با زنان سرپرست خانوار است، كاسته شود. حتي خود زنان هم مي توانند در مطرح كردن پيشنهاد و ايده در اين باب ، مؤثر باشند. و همچنين با بودجه كمتر از ١٠ ميليون تومان هم اين پويش قابل اجرا مي باشد. جامعه هدف من : زنان سرپرست خانوار هستند و هدف از طرح ايده ؛ توجه به توانمندي هاي زنان ، و همين طور اصلاح رفتارهاي پرخطر موجود اعم از ( مشكلات و مسائل مالي ، نياز هاي روحي و رواني ، عاطفي ، جسمي و ... ) و در نهايت معرفي راه حلي براي كمك به رفع و كم رنگ شدن اين مسائل، كه به برداشته شدن بار سنگين از دوش زنان منتهي مي شود. به اميد آن كه رسيدگي به مسائل و مشكلات زنان فقط در حد كلام باقي نماند ، و به طور جدي به آن پرداخته شود.

كيميا رستمي

نام و نام خانوادگی كيميا رستمي
شهر كرج
سن 16
بازگشت به طرح ها