مائده عطایی

213

عنوان طرح : برف پاک کن مغناطیسی

خلاصه :
شیشه های اغلب ماشین ها به شکل مستطیل ( یا ذوزنقه) است. حال این که برف پاک کن در یک مسیر دایره ای حرکت می کند. و این دایره نمی تواند تمام شیشه ماشین را بپوشاند و در اغلب موارد قسمت هایی از شیشه پاک نمی شوند و دانه های باران و برف به سمت پایین سرازیر می شوند و باید به طور متناوب برف پاک کن حرکت کند تا دید راننده مختل نشود. در این طرح با گذاشتن آهنرباهایی در گوشه های شیشه ماشین و مغناطیسی کردن میله برف پاک کن می شود قسمت های دیگر شیشه را هم پاک نمود.بدین ترتیب که وقتی آهنرباهای داخل میله برف پاک کن در میدان مغناطیسی آهنرباهای گوشه شیشه ماشین قرار بگیرند، لوله ای که داخل لوله اصلی برف پاک کن است بیرون می آید و طول لوله برف پاک کن زیاد می شود و قسمتهای باقی مانده شیشه را هم تمیز می کند. و وقتی از میدان مغناطیسی آهنرباهای گوشه شیشه ماشین خارج شد دوباره به داخل لوله اصلی می رود

توضیح :
در روز های بارانی و برفی، رفتن از یک مکان به مکان دیگر سخت تر از روزهای معمولی است، آن هم با خودروی شخصی! معمولا راننده ها در چنین روزهایی زنجیر چرخ به همراه خود می برند و با سرعت کم رانندگی می کنند. اما چیز دیگری نیز هست که نباید فراموش شود و آن، برف پاک کن است. اگر برف پاک کن کار نکند ممکن است باعث وقوع تصادف بسیار اسفناکی شود و جان بسیاری از هموطنان مان را بگیرد. شیشه های اغلب ماشین ها به شکل مستطیل ( یا ذوزنقه) است. حال این که برف پاک کن در یک مسیر دایره ای حرکت می کند. و این دایره نمی تواند تمام شیشه ماشین را بپوشاند و در اغلب موارد قسمت هایی از شیشه پاک نمی شوند و دانه های باران و برف به سمت پایین سرازیر می شوند و باید به طور متناوب برف پاک کن حرکت کند تا دید راننده مختل نشود. در این طرح با گذاشتن آهنرباهایی در گوشه های شیشه ماشین و مغناطیسی کردن میله برف پاک کن می شود قسمت های دیگر شیشه را هم پاک نمود. بدین ترتیب که وقتی آهنرباهای داخل میله برف پاک کن در میدان مغناطیسی آهنرباهای گوشه شیشه ماشین قرار بگیرند، لوله ای که داخل لوله اصلی برف پاک کن است بیرون می آید و طول لوله برف پاک کن زیاد می شود و قسمتهای باقی مانده شیشه را هم تمیز می کند. و وقتی از میدان مغناطیسی آهنرباهای گوشه شیشه ماشین خارج شد دوباره به داخل لوله اصلی می رود و دوباره در سمت دیگر شیشه باز می شود. بدین روش می توان در یک دور حرکت برف پاک کن تمام قسمت های شیشه را به طور کامل پاک نمود. با هزینه بسیار کم و فقط با چند آهنربای مغناطیسی!!! :-))))) برای بهبود این طرح می توان اهنرباهایی با قدرت کم تر در سراسر شیشه ماشین گذاشت تا بدون مصرف انرژی برف پاک کن را به سمت خود بکشند و ذرات باران و برف را پاک کنند. البته باید دکمه ای در داخل ماشین داشته باشند تا راننده در روزهای بارانی و برفی آن را فشار دهد و آهنرباها بیرون بیایند.! تمام :-)))))))))

مائده عطایی

نام و نام خانوادگی مائده عطایی
شهر کلاله
سن 16
بازگشت به طرح ها