جواد شیخ کانلوی میلان

11

عنوان طرح : به نابینایان کمک کنیم

خلاصه :
(بایدمشکلات کوچک را حل کرد تا به مشکلات بزرگ رسید) در کشورمان نابینایان تنها راه عبور از خیابان را پل عابر پیاده می دانند که آن هم مشکلات خود را دارد.

توضیح :
به نام خالق زیبای ها،شاید طرح وایده من کوچک باشد اما به کسانی کمک می کند که آنها عضوی از جامعه هستند و باید آنها از حقوقی بر خوردار شوند.در کشور عزیزمان ایران نابینایان برای عبور از خیابان باید از پل عابر پیاده استفاده کنند اما این پل ها شاید در بعضی از نقاط شهر نباشد یا برای مثال در شهر خود من هیچ پل عابر پیاده نیست ونابینایان مجبور می شوند که از عابر پیاده استفاده وگذر کنند که این کار برای نابینایان بسیار خطرناک است، زیرا وقتی می خواهند عبور کنند هیچ نمی دانند چراغ عابر پیاده چه رنگی است؟ وبرای این کار دست به یاری مردم می زنن که کسی در آن اطراف باشد که به آنان کمک کنند.طرحم به این گونه است که این نابینایان وقتی به یک عابر پیاده برخورد می کنند ودر این فکر هستند که فردی را پیدا کنند که به آنان یاری برساند یا چگونه از عرض خیابان عبور کنند؟! آنها باید به یک دستگاه صوتی با اطمینان اعتماد کنند، این دستگاه صوتی را می توان کنار چراغ عابر پیاده یافت. این دستگاه که مجهز به سنسور است که وقتی فردی بخواهد از عابر پیاده عبور کنند همه اطلاعات از جمله رنگ چراغ چه رنگی است یا چه وقتی چراغ سبز یا قرمز می شود به صورت صوتی بیان کند، از این دستگاه هم افراد عادی می توانند استفاده کنند و از همه مهم تر نابینایان می توانند از این دستگاه استفاده کنند. طرحم را با افتخار تقدیم نابینایان عزیز کشورمان می کنم. [به امید روز های خوب وبر طرف شودن مشکلات جامعه]

جواد شیخ کانلوی میلان

نام و نام خانوادگی جواد شیخ کانلوی میلان
شهر ارومیه،سلماس
سن 16
بازگشت به طرح ها